fbpx

Alla

hör allt

Audio Sweden möjliggör på ett enkelt sätt att alla hör allt oavsett miljö och språk.

VI HAR LÖSNINGEN – MARKNADSLEDANDE I SVERIGE

Har du behov av att höras bättre under en rundvandring eller utbildning? Behöver du hjälp med utrustning för tolkning eller hörselhjälpmedel? Vi erbjuder anpassade ljudlösningar för små eller större behov.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

HÖRSELHJÄLP

Är din lokal tillgänglig och användbar för personer med nedsatt hörsel? Använd rätt system för hörselskadade i samband med undervisning, utbildning, evenemang och möten.

GUIDADE TURER

Oavsett om du går genom ruinerna av det antika Grekland eller ditt företags fabrik, är det viktigt att säkerställa att din grupp hör allt som guiden säger för en oförglömlig upplevelse.

TOLKNING

En professionellt utförd tolkning kan vara den avgörande faktorn för att alla verkligen ska förstå och minnas det som sägs vid en konferens, seminarium, mässa eller affärsmöte.

UTBILDNING

Kvalitetssäkra utbildningen genom att alla hör bra och kan tala med varandra i grupp. Det viktigt att information hörs av alla i samband med en utbildning i en livlig eller bullrig miljö. 

PRODUKTER

GUIDESYSTEM

Kommunicera via ett guidesystem och ge dina gäster den bästa upplevelse. Alla hör tydligt guidens information i tyst eller bullrig miljö, inomhus och utomhus.

TOLKSYSTEM

Ett tolksystem ger deltagare möjlighet att lyssna på önskat språk. Vi erbjuder flexibla lösningar till stora eller små konferenser, seminarium, mässor eller möten.

LJUDSTREAMING

Strömma talet via WiFi direkt till användarens smartmobil för tysta event, museum eller bildskärmar på gym, restauranger, utställningar eller mässor.

AUDIOGUIDE

Skapa en helt ny upplevelse för besökaren. Genom att erbjuda ett audioguide system så blir utställningen eller mässan mer tillgänglig och levande.

UTHYRNING

Hyr en dag eller längre

Oavsett storlek och behov så hjälper vi dig med rätt lösning enligt dina önskemål. Vi har en mängd praktisk erfarenhet och teknisk know-how för att guida dig till det mest lämpade systemet. Du kan även få hjälp med installation, transport, teknisk projektledning samt tekniker.

”Med ListenTalk utrustningen blev det roligt att hålla utbildning i bullriga miljöer. Alla får samma information och alla kan deltaga i en diskussion. Jag behöver inte se alla deltagare när vi står runt en maskin, men alla är med. Listen Talk, är inte en önskan att ha tillgänglig, det är numera ett krav från min sida. Nu kan vi jobba på ett professionellt sätt.”

Mats Rosberg – Tetra Pak AB

”Med en stabil och högklassig utrustning som Sennheiser levererar, skapar vi goda förutsättningar för ett lyckat besök. Våra besökare är ofta slutkunder från alla delar av världen, och det är av största vikt att den tekniska biten med guideutrustnignen fungerar perfekt.”

Xylem Water Solutions – Jerry Cederholm

”Vi tar hand om 5000 besökare varje år och det är viktigt att alla hör ordentligt när vi går ut i fabriken. Sennheiser guidesystem är lätt att hantera både för guiden och besökarna. Vi kan ha flera grupper ute samtidigt eftersom vi kan välja olika kanaler. Ljudkvaliteten är väldigt hög och utrustningen har bra räckvidd.”

BT Products – Tracy Rylance

”Utrustningen fungerar till 100 procent. Alla besökare är mycket nöjda med ljudkvalitén och det har inte varit några fel överhuvudtaget. Har också använt systemet utanför besöksverksamheten i samband med en pressträff. Funkade hur fint som helst.”

Öresundskraft – Göran Skoglund

”Våra besökare och vi själva är mycket nöjda med guidesystemet. Systemet används dagligen och vi upplever att servicen kring lurarna fungerar alldeles utmärkt. Målet är alltid att våra besökare skall få en positiv och glädjefylld bild av företaget, och då behöver vi en fungerande utrustning som vi kan lita på.”

SKF Sverige – Lars Werner