fbpx

TOLKSYSTEM

Ett tolksystem ger deltagare möjlighet att lyssna på önskat språk.

 

HYRKÖP

INTERAGERA OCH KOMMUNICERA EFFEKTIVT

Ett tolksystem ger deltagare möjlighet att lyssna på önskat språk. Audio Sweden erbjuder flexibla mobila och stationära lösningar till stora eller små möten, utbildningar, habilitering, föreläsningar, konferenser, seminarium eller mässor. Vår tolkutrustning passar till simultantolkning och viskningstolkning och är mycket enkel att använda. Vi hjälper dig med rätt utrustning som passar just ditt behov. 

 

HUR FUNGERAR DET?

Simultantolkning är den vanligaste formen av tolkning vid möten och konferenser. Tolkning sker samtidigt som talaren pratar. Konferensdeltagarna lyssnar på sitt språk via en trådlös mottagare och hörlurar.

Möten med mindre antal deltagare som behöver tolkning kan ett tolksystem för viskningstolkning användas då tolken kan sitta längst bak i rummet och viskningstolka översättning i sin mikrofon. Deltagare kan sedan sitta var som helst i lokalen och ta del av sitt språk. Tolken har en bärbar handhållen mikrofon eller en ficksändare med mikrofon på huvudet. Utrustningen används för tolkning där tolkbås inte är nödvändiga.

 

ATT TÄNKA PÅ

Storlek?
Antalet deltagare vid evenemanget och storleken på lokalen.

Bärbart eller stationärt?
Kommer tolkningen ske i samma lokal och rum eller kommer deltagarna att förflytta sig under mötet?

Antal språk?
Hur många tolkar och språk avgör antalet kanaler och teknik som krävs under mötet.

Säkerhet?
I vissa möten som hålls av en myndighet, en juridisk myndighet eller en finansiell institution är säker ljudöverföring det som krävs för att samtalet inte ska plockas upp av oönskade externa lyssnare. Vi använder då krypterade digitala system för ett lyckat möte.

 

VÅRA TOLKSYSTEM

LISTENTALK

ListenTALK är ett smart tolksystem för olika tolkapplikationer för tolkning till ett eller flera språk. ListenTALK tolksystem möjliggör tolkning för simultantolkning i ett eller flera led.

 

 • Stöder alla typer av tolkning som simultan- och viskniningstolkning.
 • Tolksystemet använder en unik 1,9 GHz-frekvens för att förbättra driftsäkerheten och minska störningar.
 • Ta emot och överför språktolkning från en enda enhet och headset med hjälp av tolkningsläge.
 • Kryptering innebär säker och pålitlig tolkning.

SENNHEISER TOURGUIDE 2020

Sennheiser Tourguide 2020 används om du vill skapa en tolkningslösning som är kompakt, snabbt att installera och lätt att använda för presentationer på konferenser eller liknande evenemang.

 • Upp till 8 kanaler och språk i stationär läge.
 • Mycket enkel hantering, övertygar med professionella funktioner.
 • Stetoskop mottagaren är helt trådlös och kombinerar mottagare och hörlurar i en enhet. De slås på automatiskt när du sätter på dem – omedelbart redo för användning.
 • Systemet kan installeras snabbt och enkelt med hög driftsäkerhet.

 

Sennheiser Tourguide 1039

Tourguide 1039 är ett professionellt tolksystem som uppfyller era högställda krav. Med enorm reservkapacitet och stort utrymme för alla tänkbara tolkapplikationer där tolkning med många språk önskas. Tourguide 1039 passar också perfekt som ett system för assistiv lyssning och kan enkelt kombineras med hörapparater. 

 • Stöder upp till 32 tillgängliga överföringskanaler inom frekvensområdet.
 • Systemet klarar även större evenemang med simultantolkning till många språk utan störningar.
 • Enkelt, robust och tillförlitligt.
 • Enastående ljudkvalitet.

TOLKBÅS

Tolkbås för en eller två tolkar med fullständig ljudisolering. Flera bås kan byggas ihop för större möten med flera språk. 

TOLKBÅS FÖR BORD

Bärbara tolkbås för bord med plats för en eller två tolkar. Optimal för enkel transport och snabb montering.

STORT ELLER LITET MÖTE

Tolksystem för simultantolkning för mindre möten består av:

 • Sändare och mikrofon för tolken.
 • Helt trådlösa mottagare med inbyggd hörlur eller fickmottagare med separat hörlurar för deltagaren. Varje språk har sin egen kanal.
 • Mobil laddningsväska.

Tolksystem för simultantolkning för större möten består oftast av:

 • Ljudkontrollcenter med mikrofon och hörlurar eller headset med för tolken. Detta möjliggör att en eller två tolkar kan övervaka ett golv och aktivera mikrofoningångar.
 • Helt trådlösa mottagare med inbyggd hörlur eller fickmottagare med separat hörlurar för deltagaren. Varje språk har sin egen kanal.
 • Tolkbås.
 • Sändare.

INFÖR MÖTET

Här följer några råd som kan vara till hjälp för dig som ska anordnar ett möte med tolkning och som behöver tolksystem.

Innan eventet

 • Hur många språk ska översättas från och till? Detta är betydelsefullt i förhållande till antalet tolkar och eventuellt tolkbås.
 • Hur många deltagare behöver översättning? Detta påverkar antalet mottagare och hörlurar.
 • Var kan tolkar och tolkbås placeras, i samma rum eller i närliggande rum och finns det ett tydligt synfält mellan tolk och talaren?
 • Lista vilka som behöver mikrofoner (allt som ska tolkas måste sägas i mikrofon).
 • Bestäm vid vilka programpunkter tolkning behövs.
 • Informera alla berörda att tolkning erbjuds till/från angivna språk.
 • Ta reda på om tolkning av filminslag önskas.
 • Preliminärboka i så god tid som möjligt.

Eventet

 • Gör en avstämning med chefstolken och med ljudteknikern.
 • Gör en avstämning mellan moderator och chefstolk om vad som är bra att tänka på när man leder ett möte med tolkning.
 • Informera vid mötesstarten om att tolkning förekommer från och till angivna språk och hänvisa till utdelningen av hörlurar.
 • Ordna bord och utse medarbetare för utdelning och återlämning av hörlurar.

Tips till talare

Under ett möte som tolkas är det många deltagare som inte kommer att höra talaren utan bara tolken. Det ligger således i talarens intresse att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för tolkarna att återge anförandet på ett så fullständigt och korrekt sätt som möjligt.