fbpx

TOLKNING

Handlar om att i realtid förmedla ett budskap från en talare.

 

förstår deltagarna varandra?

Tolkning handlar om att i realtid förmedla ett budskap från en talare och inte bara översätta ord för ord. Översättning betyder vanligtvis konvertering från ett språk till ett annat, vare sig det är muntligt eller skriftligt. En professionellt utförd tolkning kan vara den avgörande faktorn för att alla verkligen ska förstå och minnas det som sägs vid en konferens, seminarium, mässa eller affärsmöte. Ljudet måste höras och förstås av den lyssnande publiken.

KOMMUNICERA EFFEKTIVT

Audio Sweden erbjuder kommunikationsteknik för att möta utmaningen med din språktolkningsapplikation som ger konferensdeltagare möjlighet att lyssna på önskat språk. Vi erbjuder flexibla lösningar till stora eller små konferenser, event och möten för simultantolkning och viskningstolkning. Våra tolksystem får människor att interagera och kommunicera effektivt

Vi samarbetar även med kvalificerade auktoriserade tolkar för ett lyckat event. Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med tolkning och tolkutrustning.

 

Möte, konferens och kick-off

Vid en konferens eller möte där deltagarna talar en rad olika språk men är hänvisade till ett gemensamt konferensspråk kan det vara svårt att ta in information om man inte får använda sitt modersmål. Den exakta kommunikationen är den viktigaste aspekten av varje möte och kvalitetstolkning kommer att säkerställa dess framgång.

BolagstämmA

I samband med en bolagsstämma vill du säkerställa att alla deltagare förstår vad som presenteras. Genom att använda ett tolksystem under ett sittande möte säkerställer du att företagets nyheter presenteras på bästa sätt och på önskat språk.

Gudstjänst

I många föreningar och kyrkor så har man medlemmar och besökare som gärna vill höra det som sägs under exempelvis en gudstjänst på sitt eget språk. Att simultantolka från svenska istället för att ha separata gudstjänster på olika språk innebär att kyrkan blir en ännu tydligare mötesplats för människor med olika modersmål. Detta är möjligt genom att gudstjänsterna tolkas enkelt med hjälp av ett tolksystem och når lyssnaren med högsta ljudkvalitet på sitt eget språk från en tolk.

Syntolkning

För synskadade finns möjligheterna att få tillgång till syntolkning och kunna utöva kultur- och fritidsaktiviteter som att gå på teater, bio och idrottsevenemang. Vi erbjuder tolksystem så fler synskadade kan ges möjlighet till att besöka olika evenemang och där få vara med om en syntolkning. Audio Sweden samarbetar även med syntolkning.nu som arrangerar syntolkade filmer och teaterföreställningar i hela landet.

SPORT ARRANGEMANG

MÄSSOR

KYRKOR

RÄTTsSAL

TOLKNINGSTYPER

SIMULTANTOLKNING 
Möten med många deltagare och/eller tolkning till flera språk.

Vid simultantolkning sker översättningen samtidigt som föreläsaren talar från ett språk till ett annat i realtid, så att presentationer eller samtal kan flöda naturligt, på flera språk. Tolken sitter placerad i ett tolkbås. Tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger det fortlöpande under tiden i sin mikrofon på sitt språk. Mötesdeltagarna lyssnar i hörlurar och väljer kanal för att kunna lyssna på det språk de föredrar.

  • Kongress
  • Konferens
  • Kick-off
  • Bolagstämma

 

VISKNINGSTOLKNING
Möten där det endast behövs tolkning till ett språk och under kortare pass.

Vid viskningstolkning sitter tolken längst bak i rummet eller står bredvid gruppen medan viskningstolkning sker. Detta är vanligt under omständigheter där majoriteten av en grupp talar källspråket och en minoritet inte talar det. Tolken tolkar simultant med hjälp av mikrofon till ett mindre antal deltagare som har en trådlös mottagare med hörlurar. Oftast behövs heller ingen tekniker på plats.

  • Studiebesök med rundvandring
  • Seminarium – Workshop
  • Affärsmöte

 

KONSEKUTIVTOLKNING – Talare och tolk alternerar
Möten där ett litet antal deltagare ska diskutera fram och tillbaka.

Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, alternativt står bredvid talaren, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar. Fördelen med detta är att ingen tolkutrustning krävs. Nackdelen är att det tar mycket längre tid och kan störa mötets naturliga flöde.

  • Förhandlingar
  • Sammanträden
  • Intervjuer